MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vertaald zich op meerdere vlakken binnen onze organisatie.
Duurzaam ondernemen zien wij als ondernemen op een dusdanige wijze dat de activiteiten het grootst mogelijke, positief langdurige effect hebben op mens, maatschappij en milieu.

Er zijn meerdere stakeholders waarin deze vertaling van invloed is.
Medewerkers – onze  medewerkers bepalen in grote mate het succes en de continuïteit van FM Grootkeukentechniek, welke ook een stimulans is voor het bedrijf hoe met de medewerkers om te gaan

Leveranciers – wij letten bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en milieu aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en maken daarover afspraken met onze klanten en leveranciers.

Klanten – Dynamiek en flexibiliteit van het bedrijf  uit zich in het centraal stellen van de klant en ten alle tijden gericht te zijn op top kwaliteit en – service, mede dankzij marktgericht denken. Uitgangspunt van FM Grootkeukentechniek is dat ze haar klanten actief stimuleert om na te denken over de mogelijkheden en gebruik te maken van apparatuur en technieken die het milieu en de medewerkers zo min mogelijk belasten.

VISIE OP MILIEU & DUURZAAMHEID

 Groene energie

FM Groep hanteert verschillende afval scheidingsprocessen en daar waar mogelijk maakt zij gebruik van een recycle systeem. Papier wordt consequent gescheiden evenals dat wij bruikbare onderdelen van oude apparatuur bij revisie een tweede leven gunnen.

Tevens doet FM Groep geen zaken met lagelonenlanden waar een reële kans bestaat dat bij de productie vormen van slavernij en/of kinderarbeid van toepassing zijn, alsmede de visie om de CO2-uitstoot te reduceren. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame grondstoffen, producten en diensten.

Social Return on Investment

Naast het feit dat Gemeente Rotterdam een klant van FM Groep is, is zij ook een duurzame partner van haar. Gemeente Rotterdam heeft als filosofie om te investeren in het opleiden en ontwikkelen van mensen met verschillende culturele achtergronden en een achterstand tot de arbeidsmarkt. In samenwerking met Gemeente Rotterdam heeft FM Groep één tot meer personen in dienst via dit werkbegeleidingstraject.

Circulaire economie

FM Groep is zich bewust van het begrip ‘circulaire economie’ en probeert deze bewustwording over te brengen op medewerkers en leveranciers om zo bij te dragen aan het terugdringen van onnodig grondstofverbruik en in te zetten op het gebruik van reststoffen in toepassingen voor/ binnen onze branche.

 

We blijven onszelf verbeteren, zodat we ook in de toekomst in staat zijn inspirerende en innovatieve waarde te creëren voor onze maatschappij.

We denken niet alleen met u mee, maar denken vooral vooruit.

Innovatie biedt ten slotte weer inspiratie.


FM Nieuws