MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft de hoogste prioriteit bij FM

VISIE OP MVO 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hoog in het vaandel bij FM Groep. Duurzaam ondernemen zien wij als ondernemen op een dusdanige wijze dat de activiteiten het grootst mogelijke, positief langdurige effect hebben op mens, maatschappij en milieu. Als organisatie willen wij er voor zorgen dat er een goede balans ontstaat tussen mens, milieu en de opbrengst van de onderneming. Indien er gekozen moet worden tussen het eigen belang van het bedrijf en het maatschappelijk belang, dan krijgt het maatschappelijk belang voorrang.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is op een aantal manieren verankerd in onze bedrijfsprocessen zoals hieronder nader toegelicht.

 

VISIE OP ONZE MEDEWERKERS

FM Groep heeft een transparante organisatie dat zich uit middels een taakcultuur. Kenmerkend hierin is het belang dat wordt gehecht aan probleemoplossend vermogen en prestaties. Deze beheersing wordt meer gewaardeerd los van de hiërarchische plaats binnen de organisatie.

De medewerkers bepalen in grote mate het succes en de continuïteit van FM Groep, welke ook een stimulans is voor het bedrijf hoe met de medewerkers om te gaan:

  • Wij stimuleren het personeel om opleidingen te volgen om zichzelf te ontwikkelen. Niet alleen een verrijking voor eigen geest, maar ook voor het bedrijf.
  • Wij waarderen de persoonlijke inbreng die een medewerker kan geven en stimuleren dit ten volste, middels coaching en begeleiding op persoonlijk en/of zakelijk vlak
  • Een pro actieve benadering van de zieke werknemer en het nemen van preventieve maatregelen
  • Een goed gestructureerd beloningssysteem draagt bij aan een goed werkklimaat
  • Onze personeelssamenstelling uit zich in diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur, leeftijd en mindervaliden

 

VISIE OP ONZE KLANTEN

Dynamiek en flexibiliteit van het bedrijf FM Groep uit zich in het centraal stellen van de klant en ten alle tijden gericht te zijn op top kwaliteit en – service, mede dankzij marktgericht denken. Uitgangspunt van FM Groep is dat ze haar klanten actief stimuleert om na te denken over de mogelijkheden en gebruik te maken van apparatuur en technieken die het milieu en de medewerkers zo min mogelijk belasten.

Enkele zaken die wij graag onder de aandacht brengen:

  • Exploitatiekosten (voor een optimale toepassing van de arbeids- en grondstoffencomponent op de korte en lange termijn)
  • De nieuwste methoden voor bereiding van voedsel (training op locatie en “downsizen” van verbruik)
  • De nieuwste apparatuur (vermindering van energieverbruik, energieterugwinning, verbeterd werkklimaat en recycling van materialen)
  • Ergonomie (ARBO-normering)

Door gebruik te maken van de Onderhoudscontracten van FM Groep wordt de apparatuur in goede staat gehouden. Dit verlaagt de exploitatiekosten van de apparatuur, draagt bij aan de veiligheid van de werknemers en verhoogd de bedrijfszekerheid van de gehele installatie.

 

VISIE OP ONZE LEVERANCIERS

FM Groep let bij het inkopen van producten en diensten sterk op de sociale en milieu aspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en maken daarover afspraken met onze klanten en leveranciers.

 

VISIE OP MILIEU & DUURZAAMHEID

 Groene energie

FM Groep hanteert verschillende afval scheidingsprocessen en daar waar mogelijk maakt zij gebruik van een recycle systeem. Papier wordt consequent gescheiden evenals dat wij bruikbare onderdelen van oude apparatuur bij revisie een tweede leven gunnen.

Tevens doet FM Groep geen zaken met lagelonenlanden waar een reële kans bestaat dat bij de productie vormen van slavernij en/of kinderarbeid van toepassing zijn, alsmede de visie om de CO2-uitstoot te reduceren. Wij zoeken voortdurend naar nieuwe kansen op het gebied van duurzame grondstoffen, producten en diensten.

Social Return on Investment

Naast het feit dat Gemeente Rotterdam een klant van FM Groep is, is zij ook een duurzame partner van haar. Gemeente Rotterdam heeft als filosofie om te investeren in het opleiden en ontwikkelen van mensen met verschillende culturele achtergronden en een achterstand tot de arbeidsmarkt. In samenwerking met Gemeente Rotterdam heeft FM Groep één tot meer personen in dienst via dit werkbegeleidingstraject.

Circulaire economie

FM Groep is zich bewust van het begrip ‘circulaire economie’ en probeert deze bewustwording over te brengen op medewerkers en leveranciers om zo bij te dragen aan het terugdringen van onnodig grondstofverbruik en in te zetten op het gebruik van reststoffen in toepassingen voor/ binnen onze branche.

 

We blijven onszelf verbeteren, zodat we ook in de toekomst in staat zijn inspirerende en innovatieve waarde te creëren voor onze maatschappij.

We denken niet alleen met u mee, maar denken vooral vooruit.

Innovatie biedt ten slotte weer inspiratie.


FM Nieuws